Oorlogsbieren

100 jaar geleden...... zo beginnen veel televisieprogramma's, krantenartikels en uiteenzettingen die als onderwerp hebben: "De Grote oorlog". Als herdenking aan deze bloedige periode in onze geschiedenis hebben verschillende organisaties en brouwerijen bieren gebrouwen die het onderwerp vormen van onze volgende proeverij .
"OORLOGSBIEREN" Deze gaat door op 15 november 2014 om 20 uur in het Molenhuis van de Petattenmolensite.
Van de echte oorlogsbieren horen we vertellen dat ze schraal en slecht verteerbaar waren door de slechte kwaliteit en schaarste van granen en licht van alcohol. De moderne versies steunen dikwijls op recepten uit die periode die dan aangepast zijn aan onze moderne tijd. Dus niet panikeren, ze zijn best te degusteren.
Kostprijs van deze proeverij bedraagt voor de leden 5 euro, voor de niet leden 10 euro.